Oversikt over bruk i trinn

Trinn er valgt som barnehage, barnetrinn (1-7), mellomtrinn (5-7), ungdomstrinn og videregående.


Barnehage
Barnetrinn
Mellomtrinn
Ungdomstrinnet
Videregående
1. Rim, regler og eventyr
Eriksen2003
Eriksen2003
Sundelin2002

Pyykko2006
Sundelin2002
Pyykko2007
Pyykko2006
Pyykko2007

Pyykko2006
2. Lokalhistorie og nærmiljø
Johansen2007
Svisdahl2006
Svisdahl2004
Svisdahl2005
Andersen et al 2008
Andersen et al 2007
Isaksen2004
Johansen2007
Svisdahl2006
Svisdahl2004
Svisdahl2005
Andersen et al 2008
Andersen et al 2007
Isaksen2004
Johansen2007
Krogh et al
Johansen2007
Svisdahl2006
Krogh et al
Posti et al
Svisdahl2005
Posti et al
3. Læreboktekster og grammatikk

Beddari1987

Beddari1987
Beddari1987
Söderholm2009a
Söderholm2009b
4. Sanger og salmer

Bakke1996
Bakke2001
Seppola et al1995
Svisdahl2004

Bakke1996
Bakke2001
Seppola et al1995
Svisdahl2004
Bakke1996
Bakke2001
Seppola et al1
Svisdahl1
5. Kvensk navneskikkImerslund1993
Imerslund2008
Imerslund1993
Imerslund2008
6. skjønnlitterære og fagteksterMellem1994
Niiranen1999
Skarstein et al 2004/2007
Hauan et al 2008
Mellem1994
Nilsen-Børsskog2004
Nilsen-Børsskog2007
Nilsen-Børsskog2008
Nilsen-Børsskog2010
Niiranen1999
Pedersen2005
Pedersen2006
Ryssdal2004
Skarstein et al 2004/2007
Kristiansen
7. Ordbøker og ordlister


Aronsen
Aronsen
Aronsen
Pyykkö2003
Pyykkö2010
Söderholm2007
8. Filmer

Mikkelsen et al2004
Hansen et al2010
Kvensk kulturhistorie
Pyssyjoki
Uuet laulut2010
Hansen et al2010
Kvensk kulturhistorie
Mikkelsen1997
Mikkelsen et al 2004
Mikkelsen2005
Pyssyjoki
Nillasta
Uuet laulut2010
Hansen et al2010
Kvensk kulturhistorie
Mikkelsen1997
Mikkelsen2005
Mikkelsen2008
Seljevold2007
Nillasta
9. Musikk på CD

Jacobsen et al2005
Pyssijokilaiset1997


Bjerke2009
Ruud
10. WWW-sider
kvensk.no
kvensk.no

kvensk.no
finsk.no
finsk.no

Barnehage
Barnetrinn
Mellomtrinn
Ungdomstrinn
Videregående

oppdatert 21.03.2011 av Liv Byrkjeflot