Kvenske læremidler - en kommentert bibliografi


Velkommen til nettstedet Kvensk i skolen. Dette nettstedet gir en oversikt over læremidler som kan brukes i undervisning i kvensk språk og kultur. Kvensk ble anerkjent som eget språk i 2005. Læreplanen Finsk som andrespråk under reformen Kunnskapsløftet 2006 åpner for bruk av kvensk som undervisningsspråk. Arbeid for å utvikle kvensk til skriftspråk begynte for alvor i 2007 og pågår fremdeles.

Foreløpig fins det lite lærematerialer i kvensk. I tillegg er de ofte produsert lokalt, og det kan derfor være vanskelig å finne fram til dem. Ikke alt som presenteres i denne oversikten er opprinnelig produsert som læremidler. Utvalget er gjort ut fra en vurdering av at disse tekstene kan brukes enten i undervisningen eller som støttelitteratur for læreren. Læremidlene som presenteres i denne oversikten er skrevet enten på kvensk, finsk eller norsk. De fleste norske tekstene behandler kvenenes historie eller kultur, men flere innholder også en del ord, dikt, rim eller regler på kvensk.

Læremidlene er delt inn i 10 forskjellige kategorier. Nettstedet gir informasjon om forfatter og utgiver av verket. Dersom det aktuelle læremidlet er lagt inn i Bibsys, vil du finne en lenke dit. Etter bibliografisk informasjon gis det en kort beskrivelse av innhold og på hvilket trinn det aktuelle materialet tenkes brukt. Til slutt gis det informasjon om hvordan man kan få tak i læremidlet, enten WWW-adresse, e-postadresse eller telefonnummer. I tillegg til WWW-adresse til utgiverens eller selgerens nettside, er det også lagt inn en lenke direkte til læremidlet, dersom det er lagt inn digitalt.

Det er mulig å søke etter læremidler med følgende søkeord: barnehage, barnetrinnet, mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole . Se nettsiden Ordnet etter trinn i menyen.

Legg gjerne inn en kommentar i Discussion som finnes lenke til i meny på venstre side nesten øverst.

Nettstedet Kvensk i skolen er interaktivt, slik at det er mulig å sende inn forslag på nye læremidler eller kommentarer til de midlene som er lagt inn til nettstedets redaktør. Nettstedet er utarbeidet på grunnlag av HiF-notat 2010:1, Kvenske læremidler. En kommentert bibliografi av Leena Niiranen. Heftet kan bestilles fra Høgskolen i Finnmark, Servicetorget, tlf. 78 45 05 00.

Takk til Fylkesmannen i Finnmark, avdeling for Oppvekst og utdanning for støtte til dette prosjektet. Takk til to kolleger ved Høgskolen i Finnmark, Hanne Elin Utvik for korrekturlesing og Liv Byrkjeflot for hjelp til utviklingen av dette nettstedet!

Leena Niiranen
21.3.2011
Høgskolen i Finnmark

Skriv gjerne en kommentar under Discussion i venstre meny.

 1. agnes eriksen
 2. alf nilsen-børsskog
 3. anstein mikkelsen
 4. bente imerslund
 5. bjørnar seppola
 6. cecilie johansen
 7. egil sundelin
 8. einar niemi
 9. eira søderholm
 10. finsk
 11. frøydis h. svisdahl
 12. gunn-lill johansen
 13. hans bjerke
 14. helena maliniemi
 15. henry pedersen
 16. idar kristiansen
 17. ingvild haga
 18. johan petter posti
 19. katrine jacobsen
 20. kine johansen
 21. knut kven
 22. kvensk
 23. kyrre isaksen
 24. leena niiranen
 25. liv andersen
 26. marit anne hauan
 27. marit garvo
 28. monica iren hansen
 29. olav beddari
 30. reidar bakke
 31. reidun mellem
 32. ritva krogh
 33. rønnaug ryssdal
 34. sigrid skarstein
 35. sirkka seljevold
 36. terje aho
 37. terje aronsen
 38. torstein ruud
 39. vappu inkeri pyykkö