9. Musikk på CD


Hans Bjerke: Auringonnousun loistossa

Utgiver: CD. Norsk Kulturråd 2009. Prosjektet er støttet av Norske Kveners Forbund/ Ruijan Kveeniliitto, Nord-Hålogaland Bispedømme og Norsk Kulturråd.

IMG_0007.jpg
Innhold: Denne CD-en inneholder salmer sunget på kvensk og norsk av Hans Johan Bjerke. På plata finnes det oversettelser til kvensk av noen sangtekster som ikke tidligere har vært publisert. Oversetteren er Terje Aronsen. Et teksthefte følger plata.

Trinn: Videregående skole

Skaffes: Kan kjøpes i Meiän krampuohi-butikken Meiän krampuohi på Kvensk institutt. (www.kvenskinstitutt.no).Karine Jacobsen & Kine Johansen: Kađonu loru / Den forsvunne regla

Kadonu_loru.jpgUtgiver: CD. Idut 2005. Utgitt med støtte fra kommunal- og regionaldepartementet, Norske Kveners Forbund, Norske Kvæner – Børselv, Finnmark fylkeskommune og Porsanger kommune.
I biblioteket: bibsys

Innhold: CD-en inneholder en gammel kvensk regle om tilberedelse av pølser. Reglen er gjengitt som tekst på både kvensk og norsk. Den blir sunget som rytmisk sang akkompagnert av flere instrumenter. Reglen kan brukes til å lære bort blant annet ukedagene på kvensk.

Trinn: Kan brukes på barnetrinnet.

Skaffes: CD-en kan kjøpes hos forlaget Iđut (www.idut.no) eller Meiän krampuohi på Kvensk institutt (www.kvenskinstitutt.no).

Muistoin maila. Torstein Ruud synger tekster av Alf Nilsen- Børsskog


Innhold: CD-en inneholder tretten dikt av Alf Nilsen-Børsskog sunget av Torstein Ruud. Alle dikt er hentet fra samlingen Muistoin maila.

Trinn: Videregående skole

Skaffes: Kan kjøpes i Meän krampuohi-butikken på Kvensk institutt Meiän krampuohi (www.kvenskinstitutt.no).

Pyssyjokilaiset: Hyvän illan. Laului ja lorrui meiđän kielelä

Forlaget De tre 1997. Utgitt med støtte fra: Bygdeutviklingsprogrammet, Norsk Kassettavgiftsfond, Porsanger kommune, Institusjonen Fritt Ord.

CD-en inneholder sanger og regler på kvensk. Den er sunget inn av en barnegruppe med gitarakkompagnement av Terje Aronsen.

Trinn: Passer for barnetrinnet.

Skaffes: Kan lånes via bibliotek. (Finnmark fylkesbibliotek)