8. Filmer


Monica Iren Hansen og Anstein Mikkelsen: Jakten på Soria Moria

Utgiver: Produsent: Siivet AS 2010. Regi: Monica Iren Hansen og Anstein Mikkelsen.

Innhold: Filmen forteller om en reise til Russland, om nye og gamle kontakter på tvers av landegrensene. Fortelleren på reisen er Monica Iren Hansen. Hun husker blant annet at hennes oldemor sang en voggesang på kvensk. Med på reisen til Russland har Monica to 11-årige jenter, en kvensk og en karelsk. Det viser seg at jentene kan kommunisere med hverandre på hvert sitt språk.

Trinn: Passer for elever fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet og for elever i videregående skole.

logo_uusi_2_0.gif
Skaffes: Trailere av filmen kan ses på Facebook. Kvensk institutt har planer om å gi ut filmen på DVD. (www.kvenskinstitutt.no).

Kvensk kulturhistorie – et bidrag til Den kulturelle skolesekken

Utgiver: Produsent: Halti Kvenkultursenter v/ Johanne Gaup. Opptak: Kristin Nicolaysen og Asgeir Blixgård. Redigering: Kristin Nicolaysen. Finansiering: Den kulturelle skolesekken, Troms fylkeskommune. Spilletid ca. 20 minutter. DVD.
IMG_0008.jpg

Innhold: Denne filmen presenterer kvensk kultur og historie spesielt i Nordreisa. Filmen inneholder blant annet intervjuer om kvenenes historie og om hva det betyr å være ung kven i dag. I filmen besøker man kvenfestivalen i Nordreisa, som heter Baaskifestivalen. Baaski betyr en liten flatbunnet båt. Gjennom filmen kan man bli kjent med Stjernekoret, et barnekor i Nordreisa, gamle instrumenter og melodier og et band fra Tornedalen. Dessuten presenterer filmen bygging av elvebåt som har vært i bruk i Nordreisa, og baking av rugbrød i den gamle bakerovnen på Tørrfoss-tunet.

Trinn: Passer for elever fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet og for elever i videregående skole.

Skaffes: Kan kjøpes på www.kvenkultursenter.no
Anstein Mikkelsen, Ingvild Haga: Karine og den forsvunne regla / Karine ja kađonu loru

Utgiver: Spillefilm. Produksjonsår 2004. Spilletid 22 minutter. Produsert av Siivet - Grenseløse bilder. Regi: Anstein Mikkelsen, Ingvild Haga. Manus: Monica Iren Hansen, Ingvild Haga, Anstein Mikkelsen.

Innhold: Denne filmen er den første kvenske barne- og ungdomsfilmen som er laget i Norge. Filmen forteller om den 13 år gamle jenta Karine som ønsker å spille inn en låt på CD med sin venninne Kine i Børselv. De mangler tekst til låten, og Karine husker at bestemora hennes kunne en gammel kvensk regle. Kanskje kunne de bruke den i sin raplåt? Bestemora er imidlertid blitt gammel og syk, og har flyttet til eldresenteret i bygda. Filmen beskriver hvordan Karine hjelper sin bestemor til å huske reglen, og hvordan låten blir til. Samtidig beskriver filmen en bygd og kultur i en brytningstid, og den forteller om gamle tradisjoner som de færreste i Norge kjenner til.

Trinn: Passer for barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Skaffes: Kan leies hos Nordnorsk filmsenter, Postboks 94, 9751 Honningsvåg. Tlf 78 47 64 00, fax 78 47 64 10. www.filmweb.nnfs.no. Kvensk institutt har planer om å gi ut filmen på DVD. (www.kvenskinstitutt.no).

Anstein Mikkelsen: Det tause folkets stille død. En reise i kvenenes verden – i fakta og følelserDet_tause_folkets_stille_død.jpg


Utgiver: Regi: Anstein Mikkelsen. Spilletid 50 minutter. Produsent: Siivet i samarbeid med Vadsø museum / Ruija kvenmuseum i 2005. Filmen ble noe endret i 2006. DVD.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Filmen er basert på Anstein Mikkelsens fortelling om leiting etter egen bakgrunn. Han har tilegnet filmen til minnet om sin egen bestemor. I filmen følger vi fortelleren og to andre personer som deltar på Mikkelsens reise, historiker Arvid Petterson, som er kven med kvensk som morsmål, og en ung journalist fra Vestlandet, Jannicke Farstad. Hun kjenner ikke til kvenene eller deres historie, og filmen presenterer hennes intervjuer med både Arvid Pettersson og andre vi møter på reisen.

I filmen intervjues det folk med kvensk bakgrunn, men som har forskjellig holdning til det. Enkelte kan ennå kvensk, mens andre har mistet språket. I tillegg intervjues det også fagfolk. Spørsmålet som stilles i filmen er om det finnes en fremtid for det kvenske språket og den kvenske kulturen. I filmen blir situasjonen for kvensk sammenlignet med situasjonen i Karelen, der man har flere finsk-ugriske minoritetsspråk å ta vare på. Filmen konkluderer med at bevaring av det kvenske er avhengig av blant annet i hvilken grad myndighetene føler ansvar for å ivareta det kvenske.

Trinn: Filmen passer for ungdomstrinnet og videregående skole.

Skaffes: Kan kjøpes hos forlaget Iđut (www.idut.no) eller Krampuohi-butikken Meiän krampuohi på Kvensk institutt. (www.kvenskinstitutt.no).

Anstein Mikkelsen: Meän kieli – meän siivet (Vårt språk – våre vinger)

Utgiver: Regi: Anstein Mikkelsen. Spilletid 33 minutter. Produksjon: Medieverkstedet. 1997. Norge.

Innhold: Denne filmen er den første filmen som ble laget på kvensk. Filmens grunnleggende tanke er følgende: Den som er stolt av sitt eget språk, er stolt av seg selv. Filmen understreker viktigheten av å bevare språket også for en undertrykket minoritet. Filmen gir et bilde av kvenenes historie, og gir et godt innsyn i kvenenes situasjon i dag. I filmen drøftes det om det er for sent å kunne ivareta det kvenske språket
.
Trinn: Filmen passer på ungdomstrinnet og på videregående skole.

Kan lånes via bibliotek. Kvensk institutt har planer om å gi ut filmen på DVD. (www.kvenskinstitutt.no).

Anstein Mikkelsen: Äitin sanat – Mors ord.

Alf_Børsskog.jpgUtgiver: Regi: Anstein mikkelen. Dokumentarfilm 2008. NRK.

Innhold: Filmen er et portrett av forfatteren Alf Nilsen-Børsskog. Den forteller om hans forfatterskap, og om hvordan han skapte et skriftspråk da han begynte å skrive på kvensk.

Trinn: Passer for videregående skole.

Skaffes: Tilgjengelig fra Nett-TV Äitin sanat www.nrk.no/nett-tv, til 27.09.2012.

Pyssyjoki.Pyssyjoki.jpg

Utgiver: Et samarbeidsprosjekt mellom Kainun institutti – Kvensk institutt, Porsanger kulturskole og Børselv oppvekstsenter.
Medvirkende: Toni Hansen, Synne Larsen, Olav Skanke Olsen, Runar Skanke Olsen og Robbie Rønnild. Regi: Silja Skjelnes-Mattila. Foto og redigering: Kenneth U. Johansen; Anstein Mikkelsen. Spilletid 10 minutter.

Innhold: DVD-en inneholder sanger og tekster fremført av elever ved Børselv oppvekstsenter. Elevene presenterer et dikt av Alf Nilsen-Børsskog og flere tradisjonelle sanger på kvensk. Tekster om kvener og kvenskundervisning presenteres mellom sangene.

Trinn: Kan brukes på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Skaffes: DVD-filmen kan kjøpes i Meiän krampuohi-butikken på Kvensk institutt. (www.kvenskinstitutt.no).
Finnes også på You Tube. youtubePyssyjoki Med tillatelse fra Kvensk institutt.Sirkka Seljevold: Sydämen kieli. The language of my heart (Hjertespråket)

Utgiver: Regi: Sirkka Seljevold 2007. Spilletid: 36 min.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Filmen er en antropologisk dokumentarfilm som følger dem som deltok på det første kurset i kvensk språk og kultur arrangert av Universitetet i Tromsø fra januar 2006 til juli 2007. Den forteller om hvordan stigmatisering av morsmålet kan gi langvarige konsekvenser for selvbilde og identitet. Den ene av filmens hovedpersoner beskrev dette kurset som helt avgjørende for at hun kunne bygge opp sin kvenske identitet.

Filmen er tilegnet alle som har mistet sitt morsmål.

Trinn: Passer for videregående skole.

Skaffes: Kan kjøpes hos Sirkka Seljevold, e-post: sirkka.seljevold@c2i.net.

Tarina Lannan Nillasta eli Knud Qvænistä / En historie om Knut Kven


Innhold: Videofilmen viser en dramatisering av en scene fra Aikamatka (se 3.2.) Hannun Hanna og Anna Kaisa reiser med tidsmaskin til København. De er til stede når Knut Kven møter kongen og klager over den dårlige behandlingen som kvenene i Alta fikk av amtmann Kieldsen på 1700-tallet. Presten Knud Leem deltar også i dette møtet som Hannun Hanna og Anna Kaisa tyvlytter til.

Skuespillernes og fortellerens replikker kan leses ved siden av bildet, og det er mulig å bytte språket på skjermen fra kvensk til norsk.

Videoen varer ca. 8 minutter.

Trinn: Kan brukes i ungdomstrinnet og i videregående skole.

Skaffes: Web-adressen er http://draft.no/test/kvensk/ (for dem som har full bredbåndsdekning) eller http://www.draft.no/test/kvensk/small.html (for dem som ikke har full bredbåndsdekning).

Uuet laulut-konsert i Lakselv 2010

Utgiver: Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kainun institutti – Kvensk institutt og folkemusikkgruppa Jord.

Innhold: Ungdommer fra Storfjord, Porsanger, Vadsø, Jokkmokk, Pajala, Gällivare og Kiruna møttes til en felleskonsert i Lakselv i mai 2010. De presenterte sanger på kvensk, finsk og samisk. Formålet med prosjektet er et ønske om å etablere en minoritetsspråklig infrastruktur i kulturskolene i flerspråklige kommuner.

Trinn: Passer for mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Skaffes: En video basert på Uuet laulut –konserten i Lakselv finnes på You Tube. youtube.uuetlaulut Med tillatelse fra Kvensk institutt.Oppdatert: Leena Niiranen 14.2.2011