7. Ordbok og ordlister


Terje Aronsen: Kvensk-norsk-kvensk ordbok

sanakirja_0.gif
Skrevet av Terje Aronsen, bearbeidet til ordbok av Verena Schall ved Kvensk institutt og Giellatekno og Divvun.
Utgiver: Kvensk institutt.

Innhold: Ordboka inneholder 4731 kvenske og 3638 norske ord. Ordboka gir ikke bøyningsformer. Det er mulig å installere ordboka på egen maskin.

Trinn: Kan brukes på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole.

Skaffes: Kan lastes ned fra Kvensk-norsk-kvensk ordbok www.kvenskinstitutt.no.


Vappu Inkeri Pyykkö: Barentsin alueen sanoja

Finske og kvenske gloser i litteratur fra Barentsregionen. Utvalgt og nedtegnet av Vappu Inkeri Pyykkö.
Utgiver: HiF-Undervisning 2003:6. Høgskolen i Finnmark. 123 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Glosene fra Barentsregionen er ord fra kvensk, meänkieli, karelsk og fra nord-finske dialekter. Disse glosene er primært samlet fra skjønnlitteratur, men også fra annen litteratur skrevet på disse språkene. Glosene er forklart ved å bruke standardfinsk, men også ved å bruke svensk, norsk eller nordsamisk.

Barentsordboka inneholder 4500 oppslagsord.

Trinn: Kan brukes i videregående skole ved lesing av tekster fra de nevnte språkområder.

Skaffes: Kan bestilles fra Høgskolen i Finnmark, Servicetorget, tlf. 78 45 05 00.

Vappu Inkeri Pyykkö: Sana-aitta

Utgiver: Kvensk institutt 2010.

Innhold: Sana-aitta er en nøkkel til lesning av Alf Nilsen-Børsskogs romaner. Til denne ordlista er det valgt ut ord som kan være vanskelige å forstå når en leser Børsskogs romaner. Det gis blant annet forklaringer til ord som er i slekt med samiske ord. Sana-aitta er en pdf-fil med over 200 sider.

Trinn: Kan brukes i videregående skole.

Skaffes: Kan lastes ned fra Sana-aitta Kvensk institutt.

Eira Söderholm: Kainun sana- ja sanahaamulista Aikamatkaa varten / Kvensk ord- og ordformsliste til Aikamatka

Tromssan universiteetti 2007.

Det er laget en omfattende ordliste til Aikamatka (se 3.2.) I ordlista er ordene oversatt til norsk, og i tillegg gis det en forklaring på hvilken ordklasse ordet tilhører. Det oppgis også bøyningsformer av både substantiver og verb. For substantivene oppgir ordlista formene partitiv, genitiv og flere andre kasusformer i tillegg til grunnformen, og for verbene oppgis det bøyning i både presens og preteritum og flere infinitivs- og passivformer. I tillegg gis det også eksempler på spesifikk bruk av ordene i fraser og idiomer.

Trinn: Kan brukes i videregående skole som hjelpemiddel til Aikamatka.

Skaffes: Kan lastes ned fra forfatterens hjemmeside ved Universitetet i Tromsø Eira Söderholmeller fra dialektxperten.