6. Skjønnlitterære tekster og fagtekster


Marit Anne Hauan og Einar Niemi (red.): Kvenene – i går og i dag

Ottar269.jpgOttar. Populærvitenskapelig tidsskrift.
Utgiver: Tromsø museum – Universitetsmuseet. Nr. 269. 2008. 60 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Heftet inneholder korte artikler som presenterer kvenenes historie og nåtid. De fleste av artiklene er skrevet av forskere som har mottatt midler fra Norsk forskningsråd gjennom forskningsprosjektet Kvener og skogfinner i fortid og nåtid – identitetsforvaltning og strategier. I artiklene drøftes spørsmålet om hvem kvenene er, den moderne organiseringen av kvenene og arbeidet med å skape et kvensk skriftspråk belyses, det gis en presentasjon av kvendraktens tilkomst, det fortelles om kvensk mattradisjon og kvensk ordforråd knyttet til mat og matlaging diskuteres. I tillegg drøftes finske holdninger til kvenene på 1800- og 1900-tallet, og man sammenligner kvenenes situasjon med de finske innvandrernes situasjon i Canada. Heftet er illustrert med fotografier.

Trinn: Passer for videregående skole.

Skaffes: Kan kjøpes fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Universitetet i Tromsø, Ottar Tromsø museum Tlf. 77 64 50 01, telefaks 77 64 55 20. E-post: shop@tmu.uit.no.

Reidun Mellem (red.): Ei hiva tøtta: ei samling kven-tekstar

Ei-hiva-totta.jpgUtgiver: Utgitt av Norske kveners forbund i 1994. ISBN 82 – 993308 – 0 – 7. 180 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Boka er en antologi av både skjønnlitterære tekster og fagtekster om kvener og deres levekår i Nord-Norge. Enkelte tekster i antologien beskriver livet på Finnskogen. Antologien inneholder fagtekster om kvenenes historie eller om kvener i skole og arbeidsliv. Ved siden av fagtekstene inneholder boka også skjønnlitterære tekster om samme temaer. Skjønnlitterære forfattere som blir presentert i antologien er blant annet Idar Kristiansen, Bente Pedersen, Åsta Holth, Hans Børli, Hans Kristian Eriksen og Gunnar Kieri. Boka inneholder også folkeeventyr og mange dikt. En god del av tekstene er oversatt til finsk.
Boka er illustrert med tegninger samt fotografier i farge og i svart/hvitt.

Trinn: Kan brukes på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Skaffes: Antologien kan kjøpes i Meiän krampuohi-butikken på Kvensk institutt. (Meiän krampuohi www.kvenskinstitutt.no).


Alf Nilsen-Børsskog: Kuosuvaaran takana

Kuosuvaaran_takana.jpgElämän jatko 1.
Utgiver: Iđut forlag 2004. ISBN: 82-7601-095-4. 416 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Kuosuvaaran takana er den første kvenskspråklige romanen noensinne. Den starter en romanserie som heter Elämän jatko (Livet går videre). Romanen beskriver en gruppe kvener fra Børselv høsten 1944 som ikke ønsker å bli evakuert sørover, og som flykter fra den tyske okkupasjonsmakta opp i fjellet. De reiser en torvgamme, og de må klare seg med lite utrustning gjennom vinteren. I romanen beskrives samhørigheten blant personene, som lever isolert fra resten av verden. Personene i romanen drøfter krigens ødeleggende kraft på menneskenes liv, og de påminner hverandre om viktigheten av å huske på moralske verdier også i en kaotisk ytre situasjon.

Trinn: Deler av teksten kan brukes i videregående skole.

Skaffes: Kan kjøpes i bokhandel, hos Iđut forlag eller i Meiän krampuohi-butikken på Kvensk institutt. (Meiän krampuohi www.kvenskinstitutt.no).

Alf Nilsen-Børsskog: Aittiruto

Aittiruto.jpgElämän jatko 2.
Utgiver: Iđut forlag 2007. ISBN: 978-82-7601-109-8. 520 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Denne romanen utgjør den andre selvstendige delen i romanserien Elämän jatko. Også denne romanen bygger på historiske hendelser høsten og vinteren 1944 - 45. I romanen beskrives en gruppe kvener som har flyktet fra krigen opptil fjellet for å unngå tvangsevakueringen sørover. De kommer til Aittiruto, der de møter to samer. I romanen beskrives mørketiden på fjellet, sulten, og flyktningenes depresjon. Flyktningene lurer på når mørketiden og den mørke tidsepoken vil gå over. Når våren kommer, kan de vende tilbake til sine hjem, som er lagt i ruiner. Romanen avsluttes med at freden endelig er kommet.

Trinn: Deler av teksten kan brukes i videregående skole.

Skaffes: Kan kjøpes i bokhandel, hos Iđut forlag eller i Meiän krampuohi-butikken på Kvensk institutt. (Meiän krampuohi www.kvenskinstitutt.no).

Alf Nilsen-Børsskog: Muistoin maila

Muistoin_maila.jpgUtgiver: Iđut 2008. ISBN 978-82-7601-166-1. 48 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Diktsamlinger er den første som er skrevet på kvensk. Den inneholder dikt om kjærlighet til hjemstedet og til mennesker som forfatteren erindrer. I enkelte av diktene behandles krigens ødeleggelser i hjembygda. Diktsamlingen avsluttes med dikt som forteller om lengsel mot evigheten og takknemlighet til forfedrene.

Trinn: Kan brukes i videregående skole.

Skaffes: Kan kjøpes i Meiän krampuohi-butikken på Kvensk institutt. (Meiän krampuohi www.kvenskinstitutt.no).


Alf Nilsen-Børsskog: Poiminttoi

Utgiver: Kainun institutti. Kvensk institutt 2010. ISBN 978-82-998271-0-2. 48 sider.
I biblioteket: bibsysIMG_0014.jpg

Innhold: Samlingen inneholder mange naturdikt, der naturen kan danne en ramme for kjærlighet, men også for ødeleggende krefter. Det gis i diktene en hyllest til seigheten i det kvenske folket og det kvenske språket. Kvensk sammenlignes med en fjellbjørk som bøyer seg, men ikke gir etter.

Trinn: Kan brukes i videregående skole.

Skaffes: Kan kjøpes i Meiän krampuohi-butikken på Kvensk institutt. (Meiän krampuohiwww.kvenskinstitutt.no).


Leena Niiranen (red.): Ymmärys, kom frem!

Et kulturskrift.
Utgiver: Landslaget for finsklærere i Norge 1999. ISBN 82-995280-0-3. 64 sider.
I biblioteket: bibsys
IMG_0011.jpg

Innhold: Heftet inneholder fire dikt skrevet av Agnes Eriksen. Diktene handler om skjebnen til minoritetsspråk og -folk. To av disse er skrevet på kvensk. Dagny Nanna Olsens novelle Statens barn forteller hvordan ei lita jente, Maija, opplever å komme til skoleinternatet, bort fra det trygge miljøet hjemme. I tillegg fins det tre fagartikler i heftet: om bruk av lokalkunnskap i kvenskundervisningen, om opplæring i finsk i norsk grunnskole og om det kvenske språket

Trinn: De skjønnlitterære tekstene kan brukes på ungdomstrinnet eller i den videregående skole. Fagtekstene kan brukes av lærere.

Skaffes: Kan fås ved å henvende seg til Leena.Niiranen@hifm.noHenry Pedersen: Kvengutten Karl – bakgrunn og oppvekst

Kvengutten_Karl._bakgrunn_og_oppvekst.jpgUtgiver: Nordnorsk forlag 2005. Bind 1. ISBN 82-92183-18-3. 240 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Denne selvbiografiske romanen forteller om oppveksten til en gutt i Varanger i Finnmark under og etter andre verdenskrig. Karl vokser opp i en familie med finske røtter. I romanen beskrives kort familiens finske forfedre. Også Karls foreldre snakker finsk seg imellom. Romanen beskriver dagligliv og høytider i familien, og den gir innblikk i Karls skolegang og hans forsøk på å løsrive seg fra oppvekstmiljøets strenge læstadianske normer.

Trinn: Kan brukes i videregående skole.

Skaffes: Kan kjøpes i bokhandel.

Henry Pedersen: Kvengutten Karl – ungdomsår

Kvengutten_Karl_ungdomsår.jpgUtgiver: Nordnorsk forlag 2006. Bind 2. ISBN 82-92183-21-3. ISBN 978-82-92183-21-2. 248 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Denne romanen er en beskrivelse av ungdomstiden til Karl, som vokser opp i Varanger. Skoletiden i Vadsø, forsøk på å bli håndverker og Karls ønske om å utføre siviltjeneste i stedet for militærtjeneste er temaer i boka. Karl møter også sin første kjærlighet. Romanen avslutter med at Karl reiser hjemmefra til Hustad leir i Fræna, der han skal utføre sin siviltjeneste.

Trinn: Kan brukes i videregående skole.

Skaffes: Kan kjøpes i bokhandel.


Rønnaug Ryssdal: Folkefortelling i Ruija

Et hefte til bruk i skolen. Tekst og regi: Rønnaug Ryssdal, Finnmark fylkesbibliotek. Oversettelse av Johan Beronkas eventyrtekster: Tellervo Laine, Norsk-finsk info- og språksenter.
Utgiver: Vadsø museum – Ruija kvenmuseum i samarbeid med Finnmark fylkesbibliotek. Kvenuka 2004.13 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Heftet gir oversikt over folkefortellinger i Ruija, hvor fortellingene kom fra og hvordan de ble brukt. Det gis informasjon om de viktigste innsamlere av kvenske folkefortellinger, og om fortellertradisjonen i Finland. Det presenteres en klassifikasjon av folkefortellinger, og det finnes teksteksempler på forskjellige genrer i heftet: eventyr, sagn, ordtak, gåter, regler, vitser og livshistorier.

Trinn: Heftet kan brukes av lærere for alle trinn, og av elever i videregående skole.

Skaffes: Kan lastes ned fra Folkefortelling i Ruija www.varangermuseum.no. E-postadresse: museum@vadsø.kommune.

Sigrid Skarstein og Helena Maliniemi: Kven i går – kven i dag

Utstillingshefte til utstillingen i Tuomainengården. Tekst: Sigrid Skarstein (Kven i går) og Helena Maliniemi (Kven i dag). Redigering: Helena Maliniemi.
Utgiver: Varanger Museum IKS, avd. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum 2004/2007. 36 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Heftet presenterer en oversikt over kvenene i historien fra de eldste kilder til moderne tider. Årsake til kvenenes innvandring, og innvandringsveier nordover, blir presentert. Fornorskningen, yrker som kvenene utøvde i Norge, sosiale forhold og læstadianismen samt den finske nyinnvandringen er også temaer som behandles i heftet. I forbindelse med den moderne kvenhistorien tas det opp temaer som kvenenes organisering, utvikling av det kvenske språket, kvensk litteratur og film, kvenmonumentet / innvandrermonumentet i Vadsø, kvendrakten og bruk av kvenske navn. I tillegg drøfter man i heftet spørsmål knyttet til kvenenes identitet.

Trinn: Heftet kan brukes av lærere på alle trinn, og av elever på ungdomstrinnet og i den videregående skole.

Skaffes: Kan lastes ned fra Utstillingshefte Kven i går - kven i dag www.varangermuseum.no. E-postadresse: museum@vadsø.kommune.

Ylöskassuuminen litteratuurissa: Nro 15, Idar Kristiansen – kainunkielelä / Oppvekst i litteraturen: Hefte nr. 15, Idar Kristiansen

kristiansen.jpg
Utgiver: Troms fylkeskommune. Fagtrykk Idé as. ISBN 82-92522-19-0. 24 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Heftet inneholder en presentasjon av forfatteren Idar Kristiansen på kvensk og tekster av Idar Kristiansen oversatt til kvensk. En kort presentasjon av Idar Kristiansen er skrevet av dr. art. Kaisa Maliniemi Lindbach. Tekstene som er oversatt er valgt slik at de skal kunne representere Kristiansens litterære arbeid på en god måte. Heftet presenterer to av Kristiansens dikt på kvensk. Et av disse er tatt fra hans første diktsamling Sanger fra en tundra og heter Jeg tenker på dere i Europas byer. Det andre oversatte diktet er Her bor mitt folk. I begge diktene beskriver Kristiansen sitt hjemsted Nord-Norge.

De to prosatekstene er for det første kapitlet i romanen Mannen fra havlandet, der hovedpersonen Heikki møter en gjest som har kommet fra Nord-Norge. Gjestens fortellinger får Heikki til å drømme om å reise til Nord-Norge. Den andre prosateksten er fra romanen Den salte åkeren, og heter Har du hørt om Kraken? I denne teksten forteller nordnorske fiskere med forskjellig etnisk bakgrunn om sine opplevelser på havet. Også overnaturlige opplevelser hører til deres virkelighet, slik som fortellingen om Kraken.

Trinn: Tekstene kan brukes i videregående skole.

Skaffes: Kan kjøpes fra Troms fylkesbibliotek, tlf. 77 79 09 22.