5. Kvensk navneskikk


Bente Imerslund: Finske stedsnavn i Nordreisa

Utgiver: Nordreisa kommune 1993. ISBN 82-993078-0-5. 208 sider.
I biblioteket: bibsys


IMG_0002.jpg
Innhold: I Nordreisa har de tre folkegruppene samer, finner og nordmenn satt navn på områdene de utnyttet. I boka Finske stedsnavn i Nordreisa presenteres spesielt de finske stedsnavnene, men blant disse forekommer også stedsnavn som kan være en blanding av tre eller to språk.
Boka er bygd på samlingene til Anna-Riitta Lindgren, som på 1970-tallet samlet ca. 1300 finske stedsnavn i Nordreisa og til Petri Hiltunen, som i 1986 samlet ca. 600 navn. I tillegg har forfatteren selv registrert en del stedsnavn. I forordet forteller forfatteren om finsk innvandring til Nordreisa og om stedsnavskikkene der. I boka finnes det et norsk, alfabetisk register over navn som brukes både på norsk og finsk. Etter dette presenteres de finske stedsnavnene i alfabetisk rekkefølge. Boka informerer også om terrengtermer eller -appellativer som brukes i de finske stedsnavnene, og som for øvrig brukes i kvenske stedsnavn også i andre områder enn Nordreisa. En god del av terrengtermene som er brukt i finsk og kvensk i nordområdene har samisk opprinnelse.

Boka er illustrert med fotografier i farge eller svart-hvitt. Kartreferansene viser til M711- kartene.

Trinn: Boka kan brukes på ungdomstrinnet eller videregående skole.

Skaffes: Kan kjøpes på www.bokloftet.com eller lånes via biblioteket.

Bente Imerslund: Kvenske personnavn i Nordreisa. Liisan Jussan Jussa, Sifferin Pekan Asväiki og noen tusen andre

Utgiver: Nordreisa kommune i 2008. ISBN 978-82-993078-1-9. 322 sider.
I biblioteket: bibsys

IMG_0001.jpgInnhold: Boka presenterer kvenske personnavn i Nordreisa. Kildemateriale har vært forfatterens intervjuer med folk i Nordreisa. I tillegg er det brukt skriftlige kilder, som Samuli Paulaharjus bøker og folketellingene fra 1875 og 1900. Boka presenterer også prinsipper for kvensk navnedannelse i Nordreisa. Bokas fokus er på kvenske personnavn. Slektsnavn presenteres bare unntaksvis fordi kvenene i Nordreisa stort sett bruker norske slektsnavn. Flerspråklig navnebruk med kvensk, samisk og norsk omtales også. Personnavnene er presentert etter geografiske bosteder. I tillegg til å presentere navneskikker inneholder boka også mange historier fortalt av de kvenske informantene i Nordreisa. Boka er rikelig illustrert med gamle fotografier.

Trinn: Kan brukes på ungdomstrinnet og videregående skole.

Skaffes: Boka kan kjøpes på Halti kvenkultursenter i Nordreisa, Kronebutikken, Servicetorget og Reisa bok og papir eller i bokhandlene Bokhuset Libris og Akademisk kvarter i Tromsø, www.ak.uit.no.


Oppdatert: Leena Niiranen 31.1.2011