4. Sanger og salmerReidar Bakke (red.): Finske sanger i Varanger

betjent;jsessionid=63EB67AE2990460AB1F3FE3528E45E00.pngUtgiver: Tapir forlag, Trondheim 1996. ISBN 82-519-1250-4. 110 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: I forordet informeres det om at Finske sanger i Varanger presenterer sanger som har vært sunget av personer med tilknytning til Vestre Jakobselv i Finnmark fylke. I tillegg til sanger som har vært brukt i Finnmark blant finskspråklige, er det tatt med en del nyere finske sanger. I sangboka presenteres det barnesanger, verdslige sanger og religiøse sanger og salmer. I innledningen gir forfatteren en presentasjon av alle disse genrene, og en forklaring på hvor sangene kommer fra.
I tillegg til sangtekstene på finsk er det ofte tatt med en oversettelse til norsk eller svensk.

Trinn: Passer for barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole.

Skaffes: Kan kjøpes i bokhandel. Tlf. til forlaget Tapir:73593210, Faks: 73 59 32 04, E-post: forlag@tapir.no


Reidar Bakke (red.): Vårherres blomsterenger – religiøse sanger i Varanger Vårherres_blomsterenger.jpg

Utgiver: Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2001. ISBN 82-519-1707-7. 112 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Sangboka inneholder ca. 70 sanger som presenteres i alfabetisk rekkefølge. Melodiene i samlingen er nedskrevet etter lydopptak med informanter fra Vestre Jakobselv, Vadsø og Svanvik. Alle informantene har hatt finsk som morsmål, og har vokst opp med den læstadianske sangtradisjonen. Variantene som presenteres i sangboka kan likevel være annerledes enn varianter som blir brukt i andre bygder, for det finnes utallige variasjoner av melodiene fra bygd til bygd. De finske sangtekstene er som regel hentet fra den læstadianske sangboken Siionin laulut ja virret (Sions sanger og salmer). Sangene gis ofte også i norsk eller svensk oversettelse. Opphav til tekster og melodier oppgis når dette er kjent. I innledningen gir forfatteren en kort presentasjon av Læstadius og den læstadianske sangtradisjonen i Varanger.

Trinn: Passer for barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole.

Skaffes: Kan kjøpes i bokhandel. Tlf. til forlaget Tapir: 73593210, Faks: 73 59 32 04, E-post: forlag@tapir.no


Bjørnar Seppola & Terje Aho: Ruijan laulukirja. Kvensk/finsk sangbok

Utgiver: Norske kveners forbund. Utgitt i 1995 med støtte av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ved Sekretariatet for grunnskolen, Utdanningsdirektørene i Troms og Finnmark, Norsk kulturråd og Norsk-finsk kulturfond. 182 sider.
I bibliotekek: bibsys
IMG_0013.jpg

Innhold: Ruijan laulukirja eller Kvensk/finsk sangbok inneholder sanger som har vært brukt i kvenske miljøer i Norge og i Tornedalen i Sverige. Mange av disse sangene er også kjent i Finland. I tillegg er det i sangboka tatt med også moderne finske sanger. Sangene er delt inn i avdelinger for høgtidelige sanger, salmer, julesanger, barnesanger, sanger fra Ruija og Tornedalen, folkesanger, finske melodier, utenlandske sanger og slagere. En del melodier er bare kjent fra Norge; disse kan man finne under avdelingen Sanger fra Ruija. Alle sangene er presentert med noter og akkorder, som gjør at man kan spille sangene på blant annet piano og gitar. Sangboka er illustrert med tegninger av Samuli Paulaharju.

Trinn: Sangboka er egnet for barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole.

Skaffes: Kan lånes via bibliotek.


Frøydis Høyland Svisdahl: Folkemusikk og -dans i Ruija

Tekst og redigering: Frøydis Høyland Svisdahl.
Utgiver: Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Et hefte til bruk i skolen. Kvenuka 2004. 17 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Heftet gir en innledning om folkemusikk og -dans generelt, og etter dette drøftes det hvordan kvensk/finsk folkemusikk og -dans har vært en del av den folkelige kulturen. Det presenteres en dokumentasjon av finsk/kvensk musikktradisjon, og spørsmålet om det har eksistert en egen kvensk dansetradisjon diskuteres. I heftet drøftes også den læstadianske sangtradisjonens betydning for bevaring av språket, og forholdet mellom læstadianismen og folkemusikken.

Heftet inneholder en del sangtekster med noter. Det er tatt med eksempler på barnesanger, verdslige sanger, religiøse sanger og sangleiker. Sangtekstene finnes på finsk eller kvensk, og ofte er det også tatt med en oversettelse til norsk.

Trinn: Fagteksten kan brukes i videregående skole, sangene passer for barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Skaffes: Kan lastes ned fra Folkemusikk og folkedans i Rujia ww.varangermuseum.no
E-postadresse: [[mailto:museum@vadsø.kommune|museum@vadsø.kommune]]

Oppdatert: Leena Niiranen 31.1.2011