3. Læreboktekster og grammatikk


Olav Beddari: Niin saapi sanoa. Pieni ruijansuomalainen lukukirja

Utgiver: Skoledirektøren i Finnmark. Emnehefte nr. 23. Vadsø.1987. 60 sider.
I biblioteket: bibsysIMG_0012.jpg

Innhodl: Heftet inneholder tekster, dikt, rim og regler, sanger og leker fra Nord-Reisa, Alta, Børselv og Øst-Finnmark. Tekstene er skrevet på forskjellige finske dialekter som har vært i bruk i disse områdene, men det finnes også tekster skrevet på riksfinsk. Enkelte tekster er også oversatt til norsk.
I heftet kan en finne tradisjonelle folkloristiske tekster, som Hevonen on hest, pappi on prest, rim som var brukt i barneleker, eller gåter og ordtak. Andre tekster er tekster skrevet av forskjellige forfattere. Olav Beddari er selv forfatter til flere av tekstene. I heftet finnes også tekster av Andreas Alariesto, Johan Beronka, Hans Kristian Eriksen, Anja Juvonen, Samuli Paulaharju, Randi Stenmark og Just Qvigstad. Bak i heftet finnes en ordliste.

Trinn: Passer for barnetrinnet, ungdomstrinnet og til og med for videregående skole.

Skaffes: Heftet kan kjøpes hos Fylkesmannen i Finnmark.

Eira Söderholm: AikamatkaSpråkkonsulent: Terje Aronsen

Utgiver: Tromssan universiteetti 2009.
ylapalkki1.jpg
Innhold: Aikamatka er ei tekstbok som ble skrevet til det første kurset i kvensk ved Universitetet i Tromsø 2006 – 2007. I tekstboka brukes det en kvensk språkform som bygger på børselv- dialekten.
Aikamatka forteller om en gruppe studenter og noen andre interesserte som deltar på en reise med tidsmaskinen til gamle kvener. I tekstene tas denne gruppen med til flere steder i Troms og Finnmark som tradisjonelt har hatt kvensk befolkning: Alta, Porsanger, Børselv, Kvænangen, Bugøynes, Vadsø og Nordreisa. På disse stedene treffer de kjente historiske personer, slik som Knud Qvæn i Alta, Sammeli (Kippainen) og hans familie som flyttet til Børselv på 1700-tallet og Johan Beronka fra Vadsø. Gjennom disse og andre enten historiske eller oppdiktede personer fortelles det om hendelser og historier fra gamle dager. Ikke alt er lagt langt tilbake i historien. For eksempel på Bugøynes treffer studentene bygdefolk etter at de hadde annonsert bygda til salgs på 1980-tallet, og i Nordreisa treffer de reisende Peder Bergmo, og deltar ved utdelingen av medaljen han mottok fra den finske Kalevala-foreningen i 1982.
I tillegg til møtene med disse historiske personene og dialogene som føres med dem, diskuterer også de reisende seg i mellom, og de kommenterer og drøfter hendelsene. Dialogene er livlige, og personene i boka kan komme med ulike syn på og tolkning av hendelsene, noe som øker leserens interesse, og som kan påbygges videre til diskusjon i klasserommet.
I kapitlene presenteres det temaer og ordforråd som det er vanlig å finne i en lærebok i språk, slik som slektsterminologi, beskrivelse av menneskets utseende, ordforråd for klær, forskjellige næringer, osv. Språklig er tekstene relativt krevende, men det fins en norsk oversettelse som kan brukes ved siden av den kvenske teksten (se på lenken Tidsreise).
Læreboka gir i tillegg en beskrivelse av de kvenske stedene, og den gir informasjon om kilder der det er mulig å lese mer om temaene som behandles i læreboktekstene. I tillegg har læreboka også lenker til temaer som behandles i tekstene.

Trinn: Passer for videregående skole.
Skaffes: Kan lastes ned fra forfatterens hjemmeside ved Universitetet i Tromsø Aikamatka Tidsreise eller fra Dialektxperten ( www.dialektxperten.no) Aikamatka

Eira Söderholm: Kainun kielen grammatiikki / Kvensk grammatikk

Utgiver: Tromssan universiteetti 2009.

Kainun kielen grammatiikki er laget som hjelpemiddel til læreboka Aikamatka, som brukes i kvenskstudiet ved Universitetet i Tromsø. I forordet presenterer forfatteren hvilke prinsipper hun fulgte da hun skrev en grammatikk for kvensk, for eksempel om valg av dialektgrunnlag og systematiseringsarbeid av språklig variasjon som forekommer i de kvenske dialektene. Grammatikken er primært basert på børselvdialekten fordi de fleste tekstene som er skrevet på kvensk er skrevet på denne dialekten.
Grammatikken er inndelt i 9 kapitler: 1) Innledning 2) Det kvenske språkets struktur (lydlære, stavelser, ordformer, grunnleggende syntaks) 3) Lydvekslinger 4) Syntaks 5) Verbmorfologi 6) Nomenmorfologi 7) Pronomen 8) Tallord 9) Ordavledninger.
Kainun kielen grammatiikki er skrevet på kvensk. I denne kvenskspråklige grammatikken finner man derfor også mange grammatikalske termer i kvensk språkdrakt. I tillegg finnes en norsk oversettelse av grammatikken.

Trinn: Kan brukes som hjelpemiddel i videregående skole.

Skaffes: Kan lastes ned fra forfatterens hjemmeside ved Universitetet i Tromsø Eira Söderholm Kainun kielen grammatiikki Kvensk grammatikk eller fra
(www.dialektxperten.no) Kvensk grammatikk


Oppdtert: Leena Niiranen 7.2.2011