2. Læremidler om lokalhistorie og nærmiljø


Liv Andersen og Gunn-Lill Johansen (red.): Livet på gården - Elämä maatilalla

Utgiver: Gitt ut av Nordreisa kommune og Fylkesmannen i Finnmark 2008.
I biblioteket: bibsys
IMG_0004.jpg

Innhold: Heftet inneholder tekster som forteller om livet i Nordreisa kommune i gamle dager. De fleste tekstene er skrevet på norsk, men i heftet fins det også en tekst og noen kortere rim på kvensk. Disse tekstene er oversatt til norsk. Den kvenske teksten er skrevet av Anne Lise Strøm, som forteller sin bestemors historie. I heftet blir hverdagslivet på gården, reisabondens liv og arbeid, kvinnenes arbeid og barnas oppgaver på gården beskrevet. I tillegg inneholder heftet stoff om navn på husdyr og om overtro og behandling av sykdom. Heftet er illustrert med fotografier og tegninger.

Trinn: Heftet er beregnet på elever som har finsk eller kvensk som andrespråk fra barnetrinnet og oppover, og det kan for eksempel brukes som temastoff på mellomtrinnet.

Skaffes: Heftet kan bestilles fra Biblioteket i Nordreisa, tlf. 77 77 05 55.
Liv Andersen og Gunn-Lill Johansen (red.): Livet langs elva - Elämä jokia pitkin

Red.: Liv Andersen og Gunn-Lill Johansen i samarbeid med Asgeir Blixgård og Geir Tomasjord.
Utgiver: Heftet er utgitt av Halti Nasjonalpark og Kvenkultursenter, Nordreisa kommune og Fylkesmannen i Finnmark. 2007(?). 19 sider.
I biblioteket: bibsys

IMG_0006.jpg

Innhold: Heftet inneholder en fortelling på kvensk om en familie som flytter fra Finland til Nordreisa i gamle dager. Ellers er tekstene i heftet skrevet på norsk med unntak av en del sanger og korte rim på kvensk. Tekstene forteller om hvordan man laget tjæremila og stakebåten i gamle dager. I tillegg formidles det en del historier knyttet til disse temaene. Heftet gir også forklaringer på noen kvenske stedsnavn ved Reisaelva. Heftet er illustrert med tegninger og fotografier.

Trinn: Heftet er primært tenkt for barnetrinnet, både for dem som har finsk som andrespråk og som temastoff for mellomtrinnet.

Skaffes: Heftet kan bestilles fra Biblioteket i Nordreisa, tlf. 77 77 05 55.


Kyrre Isaksen: På jakt - og fiskestier i Posanger med kvensk billedordliste

Forord: Kyrre Isaksen; illustrasjoner: Edith Flåten; tegninger: Kurt Utsi; faglige råd og veiledning: Arvid Petterson; konsulent i kvensk språk: Terje Aronsen.
Utgiver: Porsanger kommune, oppvekstavdelinga. Trykkeriservice AS, 9711 Lakselv. 2004. 20 sider.
I biblioteket: bibsys
IMG_0005.jpg
Innhold: Heftet forteller om hvilken betydning jakt og fiske hadde i Finnmark, og spesielt i Porsanger, i gamle dager. I heftet beskrives gamle fangstmetoder, og det gjengis noen jakt- og fiskehistorier. Teksten er skrevet på norsk, men ved illustrasjoner av dyr og fisker er betegnelsene på disse også gitt på kvensk.

Trinn: Heftet kan brukes på barnetrinnet fra 4. klasse og til og med mellomtrinnet.

Skaffes: Kan bestilles fra Porsanger kommune, Servicekontoret, tlf. 78 46 00 00.

Cecilie Johansen: Utvandringen til Amerika. Et hefte til bruk i skolen og barnehagen

Tekst og redigering: Cecilie Johansen.
Utgiver: Varanger museum IKS. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum 2007. 25 sider.
I biblioteket: bibsys

IMG_0003.jpg
Innhold: Heftet er produsert i forbindelse med Kvenuka 2007 ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Heftet tar opp innvandringen til Amerika på 1800-tallet. Mange som reiste til Amerika fra Finland brukte Vadsø som transitthavn. Heftet beskriver Finnmark som utvandringssted til Amerika og hvilke grunner det var til utvandringen. I tillegg beskrives steder i Amerika der innvandrerne slo seg ned, og hvordan reisen over Atlanterhavet foregikk.
Heftet er skrevet på norsk, men inneholder noen sanger på kvensk/finsk.

Trinn: Heftet inneholder forslag til oppgaver for barnehage og barnetrinnet (1. klassetrinn), samt for mellomtrinnet (5. trinn) og ungdomstrinnet (8. trinn), og adresser til internettressurser.

Skaffes: Kan bestilles fra: Varanger museum IKS, Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. ; Museumshefter www.varangermuseum.no
Tlf. 78942890. E-post: post@varangermuseum.no


Frøydis Høyland Svisdahl:Jordbruk. Et hefte til bruk i skolen og barnehagen

Utgiver: Varanger museum IKS. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum 2006. 21 sider.
I biblioteket: bibsysIMG_0010.jpg

Innhold: Heftet er utgitt i anledning Kvenuka 2006. I heftet beskrives kvenenes betydning for jordbruket i Varanger. Høsting av utmarksressurser, slik som sanking av høy og bær, uttak av brensel, fiske og jakt presenteres. Menneskenes ulike roller i det agrariske samfunnet forklares, som for eksempel arbeidsfordeling mellom menn og kvinner. Heftet inneholder beskrivelser av arbeidsredskaper, mattradisjoner, råvarer og matoppskrifter. En kvensk-norsk ordliste er tatt med.

Trinn: Heftet kan brukes i barnehagen og passer også for barnetrinnet og ungdomstrinnet. Det finnes i heftet forslag til oppgaver for 1., 5. og 8. klassetrinn samt en litteraturliste.

Skaffes: Kan bestilles fra: Varanger museum IKS, Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Museumshefter www.varangermuseum.no
Tlf. 78942890. E-post: post@varangermuseum.no
Ritva Krogh & Maarit Garvo: Bli bedre kjent med nærmiljøet, utnytte naturressurser / Tutustu lähiympäristöön, hyödynnä luonnonresursseja

Utgiver: Grafisk produksjon og trykk: Prinfo Trykkforum AS, Vadsø.
I biblioteket:IMG_0018.jpg

Innhold: Læremidlet Bli bedre kjent med nærmiljøet / Tutustu lähiympäristöön har som mål å utvide elevenes kunnskaper om viltvoksende planter i nærmiljøet. Permen er inndelt i følgende deler: faktadel, matoppskrifter og oppgaver. I faktadelen gis det i tillegg til beskrivelse av 16 forskjellige viltvoksende planter også eksempler på hvordan plantene brukes. Under delen om Matoppskrifter beskrives disse plantene i matlagning. Permen inneholder en oppgavedel med kryssord, quiz og andre ordlæringsoppgaver samt andre forslag til å bruke plantene i undervisningen. Alle tekster er skrevet både på norsk og finsk.
Plantetegninger laget av Dagny Tande Lid fra Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, er brukt som illustrasjon for alle de utvalgte plantene. I tillegg brukes det fotografier av plantene og andre bilder. Med permen følger også en CD som inneholder permens tekster og bilder.

Trinn: Kan brukes fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet.

Skaffes: Permen kan kjøpes av Ritva Krogh, tlf. 78 95 49 22 eller 97564533 og Maarit Garvo, tlf. 938 55 760.


Johan Petter Posti / Vappu Inkeri Pyykkö: Kaikki on hyvin laivasa

Utgiver: Jakta Sööplumsten myötä Hammerfestistä Pispärkin vesile ja takasin. Surnaali 25.4.-3.9.1894. / Johan Petter Postis loggbok 1894). Innledning og kommentarer: Vappu Inkeri Pyykkö. HiF-Undervisning 2004: 1. Alta. Alattio 2004. 72 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Johan Petter Postis (1836 – 1918) loggbok forteller om en fangsttur til Vestisen 24.4.-3.9.1894. Postis loggbok ble oppbevart på Alta museum, men ble brent under andre verdenskrig. Teksten er gitt ut i Samuli Paulaharjus Ruijan suomalaisia, 1928, og teksten er i tillegg oversatt til svensk av Thomas Warburton (i Finnmarkens folk). Johan Petter Posti flyttet fra Simo til Alta i 1865. I tillegg til å være ishavsskipper, virket han også som lekmannspredikant blant Alta-læstadianerne. Loggboken gir et autentisk bilde av ishavsfangsten for over hundre år siden. I heftet er teksten gitt ut i sin helhet. Både språkformer og ordforråd blir kommentert. Heftet presenterer også en liste med fangstordforråd.

Trinn: Passer for videregående skole, men korte utdrag av teksten kan også brukes allerede på ungdomstrinnet.

Skaffes: Kan kjøpes fra Servicetorget ved Høgskolen i Finnmark, tlf. 78 45 05 00.

Frøydis Høyland Svisdahl: Baketradisjoner i Ruija

Utgiver: Et hefte til bruk i skolen. Kvenuka 2004. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Tekst og redigering: Frøydis Høyland Svisdahl. 9 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: I heftet beskrives gamle baketradisjoner i Nord-Norge. Tuomainen-gården i Vadsø har fortsatt en gammeldags bakerovn, som tidligere ble brukt til baking ikke bare av de som bodde i huset, men også av mange naboer som ikke hadde egen bakerovn. I heftet beskrives det hvordan ovnen ble varmet opp, og hvordan spesielt forskjellige typer brød ble bakt. I heftet finner man oppskrifter på varmtvannsbrød (kuumavesileibä), innbakt fisk (kalakukko), gammeldags rugbrød og kvenkake (puolivahva).

Trinn: Heftet er laget spesielt for barnehager, men kan også brukes på barnetrinnet spesielt fra1. til 4. klasse. Tanken er at barna gjennom bakingen skal få en smak av fortiden. Heftet inneholder også forslag til andre tematilknyttede oppgaver som kan gjennomføres med barna.

Skaffes: Kan lastes ned fra Baketradisjoner www.varangermuseum.no. E-postadresse: museum@vadsø.kommune.

Frøydis Høyland Svisdahl: Fiske. Et hefte til bruk i skolen og barnehagen

Utgiver: Varanger museum IKS. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum 2005. 21 sider.
I biblioteket: bibsys

IMG_0009.jpg

Innhold: Heftet er utgitt i anledning Kvenuka 2005. Heftet tar opp betydningen fisket har for Finnmark. Forskjellige båttyper som ble benyttet til fiske blir beskrevet, og det gis en beskrivelse av fiskerens påkledning og mat som ble brukt i båten. Heftet inneholder også tro og overtro knyttet til fiske, og en del rim og regler på kvensk som har fiske som tema. I heftet presenteres også enkelte matoppskrifter. Heftet er skrevet på norsk, men det gis en ordliste med kvenske ord i tilknytning til fisk og havdyr.

Trinn: Heftet kan brukes i barnehagen og i fra barnetrinnet til ungdomstrinnet.. Heftet inneholder forslag til oppgaver for barnehage og for 1., 5. og 8. klassetrinn, og tips om litteratur om fiske.

Skaffes: Kan bestilles fra: Varanger museum IKS, Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Museumshefter www.varangermuseum.no/
tlf. 78942890. E-post: post@varangermuseum.no

Oppdatert av Leena Niiranen 31.1.2011
Trinn: