10. WWW-sider


www.kvensk.no ylapalkki.jpg


Læremidler i kvensk.
Utgiver: Ruija Forlag. Læremidler og bilder: Agnes Eriksen. www.sider: Mervi Haavisto. Ruija Forlag AS har i samarbeid med Kvensk institutt utviklet denne nettsiden. Prosjektet er støttet av Fylkesmannen i Finnmark, avdeling for oppvekst og utdanning.

Innhold: Nettsiden kvensk.no består av en idé- og ressursbok i kvensk språk og kultur for barnehage og skole. Den beskrives som en startpakke til undervisning i kvensk språk og kultur for grunnskolen.
Læremidler i kvensk er delt inn i følgende temaer: fraser, natur, været, familie, leker og spill, tidsuttrykk, husdyr, matoppskrifter, sanger og salmer, kvener, stedsnavn og grammatikk. For hvert av temaområdene presenteres mål for opplæring i kvensk. Under hvert av temaområdene gis det ordlister på kvensk og norsk, og det blir presentert kortere eller lengre tekster fra temaområdet. Tekstene kan være små dialoger, korte fortellinger, folkeeventyr eller rim og regler. Noen av tekstene er det mulig å lytte til. I tillegg kan man også lytte til enkelte av sangene som er presenter under temaet Sanger og salmer. Under temaet Husdyr er det mulig å klikke på en videopresentasjon laget av elevene.
Læremidler i kvensk inneholder også en del lengre tekster, blant annet eventyrtekster skrevet av Pirjo Paavalniemi eller andre forfattere. I tillegg finnes det enkelte sakprosatekster, for eksempel noen tekster av Samuli Paulaharju, som i tillegg til den finske teksten også finnes i norsk oversettelse. Under temaet Matoppskrifter finnes det i tillegg til matoppskrifter også to artikler om mattradisjoner i Porsanger skrevet av Agnes Eriksen og Terje Aronsen. Det er også lagt inn en del avisartikler knyttet til temaene som presenteres.
I tillegg til tekstene inneholder nettsidene også mange oppgaver. Disse kan være oppgaver som passer for den yngste aldersgruppen, for eksempel fargeleggingsoppgaver eller spill, eller mer krevende oppgaver som kryssord eller skriveoppgaver for større elever.
www.kvensk.no har også lenker til andre nettbaserte læremidler i kvensk og til annen litteratur som kan brukes i forbindelse med gjennomgåing av temaer.

Trinn: Læremidler i kvensk brukes i barnehage og på barnetrinnet og ungdomstrinnet.

www.finsk.no


Utgiver: Bak prosjektet stod inntil 1.08.2008: Nordreisa videregående skole – Ráissa joatkkaskuvla og Fylkesmannen i Troms. Nettredaktør og vevskredder: Bente Imerslund, web@finsk.no eller benteime@online.no. Nettløsning: Bjerkli Bilde & Design / Jørn Holm.

Innhold: Denne nettsiden inneholder informasjon om kvensk og finsk språk og kultur i Norge og om kvenske bygder i Finnmark og Nord-Troms. Det finnes også et par artikler om den norske Finnskogen og intervjuer derfra. I tillegg er det også med beskrivelser fra andre områder der det finske språket snakkes som minoritetsspråk.
Ved hjelp av nettsidene er det mulig å danne seg et bilde av hvordan folk lever i disse områdene. Det er lagt inn bilder og beskrivelser av stedene, og det finnes intervjuer med folk som bor der. Det er mulig både å lytte til intervjuene, og i tillegg kan man lese dem så vel på finsk, i noen tilfeller på kvensk, som i norsk oversettelse.
I tillegg informeres det om hvordan det kvenske språket nå utvikles til skriftspråk, om Kventunet i Børselv, om Kvenkultursenteret i Nordreisa og om den kvenske dikteren Alf Nilsen-Børsskog. Også kvensk musikk med noen gamle sanger og på tradisjonelle instrumenter presenteres. Dikt og fortellinger om fornorskningshistorien er også et tema. I tillegg inneholder nettsiden også tekster skrevet av finskelever. Intervjuer med enkelte finske kunstnere som bor i Norge er også med. På debattsiden kan man finne minoritetspolitiske artikler med aktuelle temaer.
Videre presenterer nettsidene finsk-ugriske minoriteter i andre land. Det fokuseres blant annet på Tornedalen i Sverige og på arbeidet med tornedalsfinskan eller meänkieli der. Intervjuer med ungdommer som deltar i musikk- eller teatervirksomhet finnes både på norsk og meänkieli. Det finnes også mye stoff fra Karelen og Ingermanland i Russland og fra andre land, blant annet fra Ungarn og Romania.
På siden finnes lenker til andre kvenske og finske nettsteder.

Trinn: Nettsidene passer for ungdomstrinnet og videregående skole.