Rim, regler og eventyr


Agnes Eriksen: Piu pau paukkuu - Kvenske rim og regler

Red.: Agnes Eriksen
Utgiver: Porsanger kommune. Oppvekstavdelinga. Trykkeriservice AS, 9711 Lakselv. 2003. 23 sider.
I biblioteket: bibsys


IMG.jpg
Innhold: Piu pau paukkuu er en samling kvenske rim og regler, hilsninger, gåter,husdyrnavn og en fortelling fra Finnmark og Troms. I tillegg til den kvenske teksten gis det ordlister på norsk.Piu pau paukkuu er illustrert med tegninger og fotografier.

Trinn: Heftet kan brukes på barnetrinnet, og passer godt også for de minste elevene og til og med i barnehagen fordi regler og rim kan læres utenat helt fra starten av språkinnlæringen.

Skaffes: Kan bestilles fra Porsanger kommune, Servicekontoret, tlf. 78 46 00 00, og i Meiän krampuohi-butikken på Kvensk institutt. (Meän krampuohiwww.kvenskinstitutt.no).
Vappu Inkeri Pyykkö: Kvenske fortellinger og eventyr for barn og ungdom

Nedtegnet av J. Beronka og J. Qvigstad. Utvalgt og kommentert av Vappu Inkeri Pyykkö. 2. reviderte og omarbeidede utgave i samarbeid med Hanne Elin Utvik.
Utgiver: HiF-Undervisning 2006:4. Høgskolen i Finnmark. 96 sider.
I biblioteket: bibsys

Innhold: Kvenske fortellinger og eventyr inneholder tekster nedtegnet i Finnmark og Troms av Johan Beronka og Just Qvigstad på 1920-tallet. Heftet presenterer fortellinger fra Bibelen, som Josef i Egypt, tradisjonelle eventyr som Tyrihans som fikk kongsdatteren til å le, Mannen som skulle stelle hjemme, Det var en gang en fattiggutt som het Matti og eventyr om dyr, som Ulven og reven eller Kråka og skjæra.

Det gis en oversettelse til norsk av de kvenske tekstene. I tillegg gis det forklaringer om kvenske former på standardfinsk. En del kvenske språktrekk er samlet i en tabell. En ordliste med kvenske ord finnes bak i boka.

Trinn: Tekstene kan brukes med finskelever i videregående skole. Materialet kan også brukes i grunnskolen fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet for eksempel om tekstene brukes som grunnlag for dramatiseringsoppgaver.

Skaffes: Kan bestilles fra Høgskolen i Finnmark, Servicetorget, tlf. 78 45 05 00


Vappu Inkeri Pyykkö: Kvenske fortellinger fra gamle dager

Utgiver: Nedtegnet av J. Beronka og J. Qvigstad. Utvalgt og kommentert av Vappu Inkeri Pyykkö. I samarbeid med Hanne Elin Utvik. HiF-Undervisning 2007:2. Høgskolen i Finnmark.177 sider.
I bilioteket: bibsys

Innhold: Samlingen inneholder kvenske tekster nedtegnet av Just Qvigstad og N. Ursin på slutten av 1800-tallet i Troms samt kvenske språkprøver som Johan Beronka nedtegnet i Finnmark på 1920-tallet. Tekstene som er tatt med er i dette heftet inndelt i undergruppene Fortellinger om mennesker i Ruija, Fortellinger om natur og næringer i Ruija og Fortellinger om rare ting og hendelser. De kvenske tekstene i heftet er også oversatt til norsk. Kvenske former er oversatt også til standardfinsk, og en del forklaringer gis på standardfinsk. En ordliste over kvenske ord etterfølger tekstene. I tillegg inneholder heftet en forholdsvis omfattende tabell over dialektformer i kvensk i Vadsø, Porsanger og Kvænangen.

Trinn: Tekstene passer best for elever i videregående skole, men deler av materialet kan benyttes allerede på ungdomstrinnet som grunnlag for prosjektoppgaver eller dramatiseringsoppgaver.

Skaffes: Kan bestilles fra Høgskolen i Finnmark, Servicetorget, tlf. 78 45 05 00.

Egil W. Sundelin (red.): De svake og listige er sterkere enn de tåpelige og sterke / Kehnot ja kavalat ovat voimakhammat ko tollot ja voimakhatexternal image De_svake_og_listige.jpg?size=32


Utgiver: Nord-Troms Museums Skrifter 1/2002. Kvenske eventyr nedtegnet av Just Qvigstad. Redigert av Egil W. Sundelin. Prosjektledelse: Rune Sundelin. Sats, layout og design: Trond-Ove Holmgren. Trykk: Lundblad Media AS. ISBN 82-991454-3-0. 19 sider.
I biblioteket: Bibsys
Innhold: Heftet inneholder et kvensk eventyr nedtegnet av Just Qvigstad. Han samlet inn eventyr og sagn sammen med seminarlærer N. Ursin i Nordreisa og Kvænangen på slutten av 1800-tallet. Dette eventyret ble første gang trykt i 1924 i Tromsø museums årshefter nummer 47.
Eventyret er et folkeeventyr om en rev, en vær og en katt, som bosatte seg på en øde gård. Etter en stund kom en bjørn, en løve og en ulv til den samme gården. Eventyret forteller hvordan reven, væren og katten klarte å jage bort disse inntrengerne. Den kvenske teksten er trykket parallelt med den norske. Bakerst i heftet fins det en ordliste med de mest sentrale glosene i eventyret. Heftet er illustrert av Kristin Nicolaysen.

Trinn: Den kvenske teksten er krevende, men siden det også fins en oversettelse på norsk, kan den tilpasses slik at den kan brukes fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet.

Skaffes: Kan bestilles fra Nord-Troms Museum, Museumsbutikken, De svake og listige www.ntrm.no.

Oppdatert 4.4.2011 av Leena Niiranen
leena at hifm.no